Tematické mapy

O tematickej mape

Interaktívna tematická mapa je účelový zobrazovací  nástroj, ktorý na pozadí všeobecnej mapy zobrazuje špeciálny alebo tematický obsah. Spravidla sa jedná o objekty alebo skutočnosti, ktoré vo všeobecnej mape chýbajú, alebo vzhľadom na všeobecný obsah sú málo výrazné .

Obsah tematickej mapy sa vždy prispôsobuje účelu mapy. Zvýrazňuje konkrétnu tému alebo témy, ktoré sú pre účel tematickej mapy kľúčové.

Objekty v mape môžeme kategorizovať a jednotlivé kategórie objektov rozlišujeme typickými symbolmi napríklad

Naše tematické mapy využívajú platformu GoogleMaps a ponúkajú všetky služby, na ktoré sú užívatelia zvyknutí (posun mapy, zmena mierky, StreetView, full screen…).

Informácie o tematickom obsahu užívateľ získa kliknutím na zvolený symbol. V okne, ktoré sa kliknutím otvorí, sa nachádzajú textové informácie o objekte, ktoré sú spravidla doprevádzané obrazovým materiálom. V okne sa môžu nachádza ďalšie ikony, ktoré volajú rôzne užitočné služby.

Tematické mapy sú vhodné pre oblasti alebo regióny, ktoré sú zaujímavé z rôznych hľadísk (obchodné, komerčné, cestovný ruch, ….).

Takéto mapy sa dajú vytvoriť pre priemyselné parky, nákupné zóny, turistické destinácie, rekreačné areály ap. Plne funkčné ukážky sa nachádzajú v pravej sekcii tejto www stránky.

Full Screen

Kliknutím na ikonu v pravom hornom rohu, nad Legendou sa otvorí mapa na celej obrazovke

StreetView

Uchopením “žltého panáčika” v pravom dolnom rohu a posunutím do mapy sa načíta StreetView

Mapa/Satelit

tlačítkami v ľavom hornom rohu prepínate režim zobrazenia  “mapa”/”satelit”

Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny, Bratislava

Tematická mapa zobrazuje areál Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny. O obsahuje 5 tém : “popisy budov”, “jedálne”, “bufety”, “bankomaty” a “samoobslužné práčovne”.

Kliknutím na ktorýkoľvek symbol sa otvára informačné okno s užitočnými informáciami o zvolenom objekte, alebo službami.

Horehronie

Tematická mapa zobrazuje areál Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny. O obsahuje 5 tém : “popisy budov”, “jedálne”, “bufety”, “bankomaty” a “samoobslužné práčovne”.

Kliknutím na ktorýkoľvek symbol sa otvára informačné okno s užitočnými informáciami o zvolenom objekte, alebo službami.

Štrbské Pleso

Tematická mapa zobrazuje areál Štrbského Plesa o obsahuje ……. tém : “popisy budov”, “jedálne”, “bufety”, “bankomaty” a “samoobslužné práčovne”.

Kliknutím na ktorýkoľvek symbol sa otvára informačné okno s užitočnými informáciami o zvolenom objekte, alebo službami.