Kancelarie

ukážka možností kompozície integrovaného okna s kartami

V dvoch sekciách nižšie vidíme ukážku možností kompozície integrovaného okna s kartami, ktoré majú rôzny obsah. Po technickej stránke sa jedná o veľmi jednoduché riešene. Napríklad, ak je www stránka vytvorená vo WordPresse stačí použiť vhodný plugin, ktorá (spravidla zdarma) a vytvoriť ľubovoľnú kompozíciu celej bloku s kartami.

ukážka nastavenie smeru panoramatického záberu

na aktívnych obrázkoch nižšie vidíme, že nastavenie zacielenia pohľadu v tom istom panoramatickom zábere je ľubovoľne voliteľné. V každom prípade sa na www stránku vloží samostatný iframe, ktorý už obsahuje potrebné nastavenia