Mako café

Mako café

  • 30 jún 2015

Obľúbená a veľmi navštevovaná kaviarnička v centre Sásovej v Banskej Bystrici je v Mapách Google sprístupnené prostredníctvom 8 panoramatických záberov.  Exteriér pred vstupom do kaviarne zobrazuje 5 panorám, v kaviarni sú 3 panorámy.

Letná terasa

Interiér kaviarne