QueensOptik

QueensOptik

  • 23 jún 2015

Sieť očných optik „Queens Optik“ má v Bratislave tri prevádzky. Virtuálne prehliadky všetkých troch predajní sú prístupné priamo z www stránky

Prevádzka Zdravotné stredisko, Dúbravka

Virtuálna prehliadka prevádzky Queens Optik v Obchodnom centre Saratov Bratislava má 3 kroky. Pozostáva z 4 panorám. Tri panorámy sú v predajni očnej optiky a jedna je umiestnená v spoločnom komunikačnom priestore obchodného centra.

Prevádzka OC Saratov

Malý priestor predajne optiky v Zdravotnom centre, na ulici. M.Sch. Trnavského je sprístupnený 3  panorámami. Dve sú priamo v predajni optiky a jedna je na spoločnom priestore Zdravotníckeho strediska.

Prevádzka Bratislava, Ružinovská

Virtuálna prehliadka prevádzky na Ružinovskej ulici má 5 krokov. Pozostáva z 6 panorám (2x exteriér, 4x interiér)