UPJS Košice

UPJS Košice

  • 31 okt 2022

Základná informácia

Virtuálna prehliadka je vyhotovená v troch úrovniach, ktoré zobrazujú budovu rektorátu a nádvorie, cez ktoré sú prístupné niektoré ďalšie pracoviská UPJS . Pre fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a ďalšie pracoviská, ktoré nie sa nachádzajú v iných budovách, sú spracované ďalšie virtuálne prehliadky.

Virtuálne prehliadky vyhotovené na jednotlivých pracoviskách UPJS v Košiciach sú integrované do v samostatnej aplikácii na platforme TourMake. Tá sa nachádza na tomto odkaze