Vysokoškolské mesto Ľ.Štúra

Vysokoškolské mesto Ľ.Štúra

  • 30 júl 2016

Základná informácia

Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – „Mlyny“ sú najväčším ubytovacím zariadením na území bývalého Československa. Kapacita cca 6500 lôžok je sústredená v troch objektoch ( Štúrak, Átriové domky, Manželské internáty ), ktoré majú vzhľadom na rozdielnu vybavenosť ubytovacích priestorov rozdielne ceny za ubytovanie. Počas školského roka (september-jún) poskytuje VM Ľ. Štúra – Mlyny UK ubytovanie študentom UK, ale aj iných vysokých škôl a ďalším záujemcom-neštudentom. V lete (júl-august) je ubytovanie prístupné širokej verejnosti vo viacerých kvalitatívnych kategóriách (apartmány, hostel, ubytovňa), a najmä v bezkonkurenčných cenových reláciách.

Virtuálna prehliadka Vášho objektu obsahuje spolu 117 panoramatických fotografií prepojených do 8 samostatných trás v jednej úrovni

Pamätný park - aj tu máš svoje korene (tematická mapa)

Tematická mapa so zákresom stromov

Ikony v mape sú dočasné. Definitívne ikony budú lokalizované na miestach, kde  budú zasadené skutočné stromy. Kliknutím na ikonu sa otvára informačné okno, ktoré zatiaľ obsahuje tiež len dočasné údaje. Ilustruje však funkčnosť tematickej mapy. Po zasadení stromov budú v informačných oknách aktuálne údaje o zasadenom strome.

Zábery do informačných okien

Fotografie v informačných oknách môžu byť ilustračné (obr1). Môžu tu byť tiež  zábery z výsadby stromu alebo časové zábery vyhotovené počas jeho rastu. Na kartách „obr2“ – „obr4“ sú reálne zábery na lokalitu pamätného sadu, vyhotovené dňa 9.11.20147.

Areál "Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny" (tematická mapa)

Prototyp mapy areálu

Zábery do informčných okien

Tematická mapa areálu je určená pre obyvateľov „Vysokoškolského mesta“, ktorí potrebujú získať prehľad o tom, aké služby sú v areáli poskytované a kde sa nachádzajú.

Prototyp tematickej mapy obsahuje 5 tém (popis budov, jedálne, bufety, bankomaty a práčovne). Jednotlivé témy sú odlíšené symbolmi. Kliknutím na symbol sa otvára informačné okno, v ktorom sú umiestnené užitočné informácie.

V okne s mapou sa nachádzajú ďalšie užitočné nástroje, na ktoré sú užívatelia máp Google zvyknutí :

  • v pravom hornom rohu je tlačítko „FullScreen“
  • v pravom dolnom rohu je ikona, ktorá uchopením a posunutím do mapy otvára tému StreetView
  • pod ikonou „StreeView“ sú nástroje na zmenu mierky
  • v ľavom hornom rohu je prepínač režimov „satelitná mapa / cestná mapa“

Virtuálna prehliadka areálu spracovaná ako aplikácia Tour Make

Vstup do areálu Vysokoškolského mesta

Hlavná budova

Manželské apartmány

Átriové domy