Tematické Mapy – mapy pre web

Prezentujte Vaše okolie

Tematická mapa zvýrazní zaujímavosti Vášho regiónu na pozadí obľúbenej mapy Google. Užívateľom tak ponúknete nástroj, ktorý všetci dobre poznajú a radi s ním pracujú. Služby, ktoré poskytujú naše aplikácie, môžu užívatelia využívať aj v mobilnej verzii.

Intuitívne ovládanie

Legenda na spôsob harmoniky obsahuje miesta, ktoré chcete ponúknuť návštevníkom do pozornosti. Jednotlivé miesta sú sústredené do logických sekcií. Výberom konkrétnej položky sa mapa zacieli na vybratý objekt a súčasne otvorí okno s informáciami.

Obsah na mieru

Obsah tematickej mapy nakonfigurujeme presne podľa Vašich požiadaviek a v prípade potreby ďalšie údaje doplníme alebo upravíme.

Tematická mapa - ideálny nástroj pre poznávanie územia

Naše aplikácie využívajú platformu GoogleMaps a rozhranieGoogle Maps API.  Pri práci s našimi aplikáciami užívatelia využívajú služby, na ktoré sú zvyknutí pri práci s mapami Google  (posun obrazu, zmena mierky, StreetView, režim cele obrazovky, atď.). Naše tematické mapy navyše  obsahujú legendu, pomocou ktorej užívateľ s mapou komunikuje.