Europa Shopping Center

Europa Shopping Center

  • 30 júl 2016

Europa Shopping Center je najväčšie nákupno-zábavné centrum v Banskobystrickom kraji. Jeho atraktívna poloha ho vopred predurčuje na to, aby bolo obľúbeným centrom nákupov, oddychu a zábavy v širokom okolí.

Okrem viac než stovky obchodov tu nájdete multikino so šiestimi sálami, rýchle občerstvenie aj reštaurácie. Značné zastúpenie majú služby, najmä finančného charakteru. Neoddeliteľnou súčasťou centra je najmodernejší a najväčší hudobný klub na Slovensku Ministry of fun, ktorého dobré meno šíri, okrem návštevníkov zo Slovenska a okolitých štátov, aj mnoho svetových DJov a kapiel.

Počas svojej existencie od roku 2006 si Europa Shopping Center získalo nielen obyvateľov mesta Banská Bystrica ale aj priľahlých oblastí. Tí na ňom oceňujú najmä úzke prepojenie nákupov a príjemne stráveného času s priateľmi, či obchodnými partnermi.

Pravidelne sa tu usporadúvajú rôzne spoločensko-kultúrne aj športové podujatia, výstavy, a prezentácie. Europa SC sa tak stáva nielen nákupným a turistickým, ale aj spoločenským, kultúrnym a informačným centrom celého kraja.

Bystrická Europa veľmi úzko spolupracuje s komunitou a v značnej miere podporuje umelcov, športovcov, projekty a rozvoj cestovného ruchu v regióne i mimo neho. V roku 2014 vznikla pod názvom EKOprojekt myšlienka environmentálnej edukácie návštevníkov nákupného centra, ktorá spôsobila rozvoj spolupráce s množstvom organizácii, občianskych združení a iných subjektov, ktoré sa zaoberajú ochranou životného prostredia.

Virtuálna prehliadka bola vyhotovená na priestranstve pred objektom. Interér onákupného centra zatiaľ nie je sprístupnený prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

Súčasná virtuálna prehliadka umožňuje 5 krokov.

Pohľad na komplex nákupného centra

Hlavný vstup do nákupného centra