Diskusia

Počas telefonickej alebo osobnej diskusie sa dozviete všetky podrobnosti týkajúce sa vyhotovenia StreetView prehliadky pre Vaše zariadenie.

Read More

Fotenie

Navštívime Vás a vyhotovíme profesionálne zábery priestoru ktoré chcete takýmto spôsobom odprezentovať.

Read More

Spracovanie

Snímky následne spracujeme, vykonáme potrebné úpravy a retuše, dodáme im profesionálny nádych a predložíme autoritám Google na schválenie.

Read More

Doručenie

Po schválení autoritami Google sa snímky stávajú súčasťou StreetView a vy v tomto okamihu získavate obrovskú výhodu oproti svojej konkurencii.

Read More