Spracovanie

Spracovanie

Snímky následne spracujeme, vykonáme potrebné úpravy a retuše, dodáme im profesionálny nádych a predložíme autoritám Google na schválenie.