UPJS Košice

Virtuálna prehliadka je vyhotovená v troch úrovniach, ktoré zobrazujú budovu rektorátu a nádvorie, cez ktoré sú prístupné niektoré ďalšie pracoviská UPJS . Pre fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a ďalšie pracoviská, ktoré nie sa nachádzajú v iných budovách, sú spracované ďalšie virtuálne prehliadky. Virtuálne prehliadky vyhotovené na jednotlivých pracoviskách UPJS v Košiciach sú integrované do v samostatnej…

Read More

Eat & Meet

Stravovcaie zariadnie "Eat & Meet" je štýlová jedáleň v areály internátov Mlynskej Doliny, ktorú môžu navštíviť nie len študenti. Jedáleň ponúka celodenné stravovanie 7 dní v týždni, od raňajok až po večeru. Každý deň Vás čakajú čerstvé raňajky, viac ako 10 druhov druhov hlavných jedál s rozličnými prílohami, 2 polievky, svieže šaláty a sladké dezerty. Priamo pred…

Read More

Jazyková škola SPEAK

Jazyková škola SPEAK je kvalitná európska jazyková škola s profesionálnymi zahraničnými lektormi. Škola organizuje kurzy anglického, nemeckého, ruského, španielskeho, francúzskeho, talianskeho jazyka. V anglickom jazyku učíme komunikovať nielen študentov základných a stredných škôl a dospelých, ale aj deti od 2 rokov. V materskej škole SPEAK STAR ich prirodzeným spôsobom motivujeme ku komunikácii  v anglickom jazyku. Organizujeme tiež kurzy anglického jazyka v SPEAK-u, v letnom tábore…

Read More

Vysokoškolské mesto Ľ.Štúra

Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - "Mlyny" sú najväčším ubytovacím zariadením na území bývalého Československa. Kapacita cca 6500 lôžok je sústredená v troch objektoch ( Štúrak, Átriové domky, Manželské internáty ), ktoré majú vzhľadom na rozdielnu vybavenosť ubytovacích priestorov rozdielne ceny za ubytovanie. Počas školského roka (september-jún) poskytuje VM Ľ. Štúra - Mlyny UK ubytovanie študentom UK, ale aj…

Read More